Битката на последните

Чрез предложенията на ДКД до министър-председателя за издаване на лицензи някои от досега съществуващите радиостанции останаха без необходимото разрешително за излъчване. Те са преди всичко в края на подредената от слушателското внимание редица от следени медии. Естествено, количеството на аудиторията не може да бъде решаващо в такъв официален конкурс, но оказва влияние.
Големите радиостанции имат много слушатели, много реклами и съответно много добри позиции в класациите. Останалите имат пренебрежимо малко слушатели, затова не получават кой знае колко реклами. Тоест, нямат и ресурса да се развиват, да променят статуквото си. (Освен ако не са собственост на голяма верига, която да не разчита на печалба от това радио.)
Малките аудитории не винаги са сигнал, че програмата е структурирана и реализирана слабо. Макар и само няколко, има радиостанции, които доказват, че малобройната аудитория е признак за елитарност и специфично звучене. Най-силният пример в това отношение е "Класик FM", което не е застрашено от изчезване въпреки крехкия брой слушатели.
За здравето на обществото е необходимо да има действащ механизъм, защитаващ оцеляването на подобни програми. Защото те са изразител на културни, образователни, интелектуални или просто статистически малцинства от аудиторията. Плурализмът би трябвало да се опира на тях. От друга страна, твърде скъп е процесът по отделяне на радиостанциите, които работят в определена социална ниша, от онези, които не съумяват да се конкурират с останалите, тъй като не предлагат нещо различно.
Новите радиостанции, които ще тръгнат след получаването на лицензите, ще започнат именно от края на класацията. Повечето настървено ще гледат към първите места, но най-интересна ще бъде битката на последните, ако решат да се специализират. Бъдещето не е на радиостанциите, приличащи на сегашните всекидневници - съчетали на едно място сериозната аналитичност с пошлостта. Винаги напред ще бъдат програмите за масовата аудитория, но ще има място и за малките. Колкото по-професионално се правят те, толкова по-бързо ще се възстанови и очертаването на групите с общи интереси.
Най-вероятно обаче все още е твърде рано бъдещето да започне. И новата партида от лицензирани радиостанции ще бъде само смяна на имената в досегашните класации. С мощна рекламна кампания се заяви "БГ радио", което ще се опита да смени представата за музикално радио и ще предлага единствено българска музика. Другата обществено обсъждана проекция е за изцяло новинарска радиостанция. И двете полета вече са пренаселени, и двете са постоянно атакувани от иновативни собственици. Успехът или неуспехът на новите може би ще предизвика търсене в непознатите територии на програмирането. Ако има начин, който да поощрява и да помага на такъв тип рискове, ще имаме наистина ценно радиозвучене.

Вяра Ангелова
От въздуха
подхванато