Конференция на европейските издания за култура

В дните 10-12 ноември 2000 в Братислава се проведе XIV конференция на европейските издания за култура. След откриването на 10 ноември т.г. във Виена международният форум се пренесе в словашката столица, в красивия дворец "Зичихо палац" в сърцето на Стария град - предпочитано от словаците място за сключване на граждански брак, чиято романтично-възвисена атмосфера свързва търсенията на интелекуалеца от края на XX век с аристократичните тежнения на миналото. Символиката на сградата бе използвана сполучливо от организаторите на този известен форум на европейските издания за култура, който се провежда от 1983 г. в различни градове на Стария континент.
Интересът на участниците в конференцията беше насочен към амбициозна модерна "евротема": "Политиката и културата в Европа - нови визии, нови дезилюзии". Целта на срещата бе най-широка дискусия на представители на културната периодика по въпросите на границите на Европа, европейските ценности, правото на участие в политическия и културния живот, последствията от изключването от него в обществено-политическата реалност през изминалите 10 години от падането на желязната завеса. Акцентът бе поставен върху европейските културни издания като критически рефлектор на евроинтеграционните процеси.
Неформалният диалог привлече участници от около 60 независими списания от всички европейски страни. На срещата взеха участие писатели, публицисти, издатели, редактори от цяла Европа.
Конференцията бе открита във Виена с лекция на хърватската писателка Славенка Дракулич на тема "Кой се страхува от Европа?".
Дискусията по време на втория ден на конференцията в Братислава бе отворена от немския писател Лотар Байер. Широка основа за разговори предостави есето на косовския писател Беге Чуфай, който живее в Германия.
Изказването му, озаглавено "Случка през лятото - Европа между интеграцията и дезинтеграцията", съдържаше наблюденията на писателя от пребиваването му в малък замък на около 180 км от Берлин. По време на тримесечния си творчески отдих Беге Чуфай се е срещнал с представители на интелектуалния елит от различни нации, които типизира. В есето се интерпретират измеренията на опозицията "свое-чуждо" в "психо-космоса-логоса" (Георгий Гачев) на трансформиращите се държави и страните-членки на Европейския съюз. Бе направен доста сполучлив опит за демитологизиране на "хомо балканикус" като чудак с гореща кръв, все на път, малко див, неразбираем за останалия свят, неопознат и неопознаваем, останал встрани от развитието на Европа и лишен от (централно)европейското наследство. Развенчана бе представата за "злия Балкан и хладната принцеса Европа, която се опитва на всяка цена да погребе неприязънта на миналото".
В есето пластично бе загатнат и проблемът за централноевропейското; за това, което определя понятието "Централна Европа", формулирано от писателите Милан Кундера, Вацлав Хавел, Чеслав Милош, Данило Киш. Емоционалното му изказване се превърна в добра база за оживени дискусии. То съдържаше множество препратки, цитати, алегории и метафори, с които се анализираха "коплексите от обединението на Европа" - опасенията от съвместното европейско бъдеще, развенчаването на новите икони, скептичните възгледи на европесимистите, евроклишетата, коментариите на политици, сатирични коментарии на псевдоинтелектуални изказвания.
Темата на лекцията през третия ден беше "Използването на различията в публичната обществена европейска сфера" от Дьорд Далос (Берлин).
Важна инициатива на срещата беше основаването на виртуалното списание "Еврозине" на интернет (www.eurozine.com) като систематизатор на досега по-свободната мрежа от културни периодични издания и техен посредник. В новия мултилингвален медиум са включени 29 европейски страни. Публикациите засега са на немски, английски, френски и испански езици, а възможностите за трансевропейски културни дискусии ще се увеличават. Страната-домакин на срещата бе представена от пет словашки списания за култура. Представител на България беше Милена Делева, координатор на Центъра за изкуства "Сорос".
Участниците в конференцията имаха възможност да се запознаят с различните европейски културни издания, сред които българските "Култура" (най-широко представен сред родните ни издания на срещата), "Европа 2001", "Факел".
Форумът имаше подчертано отворен характер, на което отговаряше избраната форма на дискусии около кръглата маса. Срещата приключи с естественото пожелания да се задълбочават диалозите между европейските културни списания и между интелектуалците за изграждането и бъдещето на общия европейски дом, като отношенията между култура и политика също получат нови измерения.
Братислава

Люба Стоянова