Молдовски журналисти гостуват в България от 20 до 25 ноември. Тяхното пребиваване тук е продължение на проекта "Социално поведение в мултикултурна среда", чието начало бе поставено миналата година с обиколката на български журналисти в Молдова. Съставът на кишиневската група включва представители на седмичниците "Молдовские ведомости" и "Журнал Кишинеу", на общинската телевизия "ТВ Кишинеу", "ТелеРадио Молдова", агенция БАСА-прес", "ПРО ТВ - Кишинеу" и на Центъра по независима журналистика. Посещението се организира от асоциация "Аксес".
За първата част от проекта, чиято цел е да изследва начините за постигане на толерантност при общуването в мултиетническа среда, както и за други инициативи на асоциацията, можете да прочетете във в. "Култура", бр. 30 от 4.8.2000 г. Там на четири страници е описано посещението на български експерти и журналисти, минали не само по цялата административна йерархия на Молдова, но и получили преки впечатления от района с най-компактно българско население - Тараклийския.

Е.Д.