Драматичният театър "Рачо Стоянов" - Габрово, и фондация "Комедия" упорито искат да утвърдят конкурса "Нова българска комедия". Те отново организират провеждането му, като условията им са: "Пиесите да са създадени след месец май 1999 г., да са в комедиен или сатиричен жанр и да нямат сценична реализация." Пиесите трябва да се изпратят до 1 април (съвсем сериозно!) 2001 г. на адрес: 5300 Габрово, ДТ "Рачо Стоянов" (за конкурса), ул. "Тимок" 2.