Починал е

Антон Кафезчиев .

И никой не е разбрал един месец за това. Известният интелектуалец и журналист бе писал разкази, критики, сценарии, монографии и множество статии за приятелите си художници, архитекти, музиканти, с които е живял бурно и неформално преди десетилетия. До края на миналата година редовно донасяше статиите си в нашия вестник - едва кретайки с двете патерици, но доволен, че е успял да изрази своята развълнуваност от дадено събитие, изложба, важна дата...
Тревожехме се, когато изчезваше за известно време, после той се явяваше и въздъхвахме облекчено. Сега вече ни е напуснал завинаги.
Ех, Тони, дано ти е по-леко там, където си!


К