Поглед към Брукнер
"Харесва ми звучността на Брукнеровата музика- много хора го смятат за скучен, но аз съм привлечен от съчетанието на извисена духовност и онази невинност и чистота, които струят от Четвъртата му симфония. Търся архитектурата на всяка от нейните части, това, което е скрито зад нотите. През изминалите няколко седмици прослушах 6-7 записа на творбата с различни големи диригенти, но най-близка ми е интерпретацията на Челибидаке. Дирижирал съм Четвъртата преди 7 години в Лондон, но знам, че сега имам много по-различен поглед към проблематиката й". Погледът към Брукнер е на английския диригент Оливър Гилмор, който от няколко сезона редовно гастролира в София с оркестъра на Софийски симфоници. Гилмор очевидно е пристрастен към романтичната музикална епоха и Моцарт, от когото чухме т.нар. Хафнер-симфония, изящна прелестна творба, създадена на границата на един преломен в живота на композитора период. Центърът на концерта, естествено бе Брукнеровата Четвърта - "Романтична" (наименованието е от автора) - едно пространно епично повествование за душата и за природата. Известен с огромните си дължини, Брукнер същевременно е измежду последните творци, за които емоциите, духовният свят на човека стават тема на сътвореното от тях. Гилмур несъмнено е диригент в развитие напред, стремящ се да открива на слушателите света на голямото изкуство. Изпълнението на тази монументална композиция изисква умения и овладяност, демонстрирани от Гилмор на концерта (25.ХI.т.г.). В ясно очертаната рамка на патетично-извисените крайни части бяха поставени нежно-поетичната бавна импресия, възкресяваща образи от австрийската природа и типичните ловджийски интонации във валдхорните, както и елегантното скерцо с красиви мелодии, извиващи се в ритъма на лендлера, редуващи се със стремителни, виртуозни епизоди. Оркестърът, който се състои от познати ни отлични инструменталисти, изпълни с въодушевление симфонията, като трябва да се споменат особено сполуките на типичната за автора голяма медна духова група, както и умението на Гилмор да обедини и увлече музикантите.

Боянка Арнаудова