Филм гостува на Киномания 2000
Списание "Филм", от 8 години издание на ИПК "Родина" АД и продължител на традициите на списание "Филмови новини", бе гост на най-голямото филмово събитие у нас през годината. На 24 ноември в книжарница "Писмена" редакционният екип се срещна с представители на пресата, на филморазпространителските къщи, с много свои колеги от кинокритическата гилдия, читатели и приятели на "Филм". Главната редакторка Дима Димова и редакторката Искра Димитрова запознаха присъстващите с концепцията на изданието, която цели да запази културния му характер в условията на силния конкурентен натиск на жълтата преса чрез пълно информационно покритие на текущия филмов репертоар, внимание към европейското и българското кино, към историята на киното и световните кинофоруми. И не на последно място чрез арт оформлението на страниците му от Юлия Буйнозова, подготвяни за печат от техническата редакторка Даниела Панайотова. Тази концепция цели да допринася и за самочувствието на българските зрители и читатели като граждани на света чрез множество "демитологизиращи", както ги нарече Искра Димитрова, интервюта заради акцентите в тях върху човешката страна на упражняването на различните кинематографични професии. От своя страна, екипът чу най-високи похвали за високия професионализъм, с който списание "Филм" се списва, за извоюваното му трайно място в българската културна периодика и за читателската любов към него от кинокритиците Божидар Манов, Калинка Стойновска, Людмила Дякова, Ингеборг Братоева, Искра Божинова и от много други, присъстващи на празника на списание "Филм", който нямаше как да не се полее и с чаша вино.

Неда Станимирова