Национален фонд Култура
обявява конкурс

за разпространение на драматични, куклени спектакли, концерти и изложби за деца в училища, детски градини и читалища в малките селища и социалните домове в периода на Коледните и Новогодишни празници.
В конкурса могат да участват държавни, частни и общински формации.

Необходими документи:
1. Формуляр по образец
2. Литературен сценарий за спектаклите, програма за концертите или илюстративен материал за изложбите.
3. Пресдосие - при възможност.

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени на адрес:
Евро-български културен център
София, бул. "Ал. Стамболийски" 17
понеделник - петък 9.00 - 20.00 ч.
събота 10.00 - 19.00 ч.
тел. 988-00-84

или в електронен вид от адрес : www.eubcc.bg

Документите за участие в конкурса могат да бъдат подавани лично в Евро-български културен център до 13.12.2000 г. (сряда) или изпращани по пощата с пощенско клеймо не по-късно от 11. 12. 2000 г. (понеделник) на адрес:
Национален фонд "Култура"
бул. "Ал. Стамболийски" 17, ет. 7, ст. 713
София 1040

За допълнителна информация: тел. 988-58-26; факс 980-61-90