Мераб Мамардашвили, мислител, емблематичен за съветското философско инакомислие, през 2000-та година щеше да навърши седемдесет години. Съвместно със списание "Критика и хуманизъм" (чийто брой 6 е изцяло посветен на големия философ) отбелязваме този несъстоял се юбилей с критически диалог върху един от проблемите, който съсредоточава в себе си сякаш разбягващите се линии на неговото философско вдъхновение: противоположността между класическа и некласическа рационалност. Заради т. нар. "сократическо начало в почерка на Мамардашвили" тук публикуваме откъси от увода му към курса "Съвременна европейска философия (ХХ век)", изнесен през учебната 1978/79 г. пред студенти от ВГИК. Има нещо симптоматично в това, че и тези лекции - също както и лекциите му от онези години - достигнаха до нас не под формата на официално издадена книга. Открихме ги по каналите на интернет - самиздата на бъдещето.

К