На "Славейков"
Ричли Х. Крейно
Културна антропология
Как да разбираме себе си и другите
От английски преводачески колектив
Издават Център за изследване на демокрацията и издателство ЛИК
София, 2000
Цена 19,90 лева

Димитър Димитров
Homo Dei
роман
Издателство Летера
Пловдив, 2000
Цена 10 лева

Макс Фриш
Досие
От немски Ангел Христов и Ерика Стойкова
Издателство Леге Артис
София, 2000

Сп. Летература
Lettre internationale
Брой 23 и брой 24/2000 г.
Цена на брой 4 лева

В паяжината на смисъла
текстове по символна антропология
Съставители Борис Николов и Румен Даскалов
Издателство ЛИК
София, 2000
Цена 9,90 лева

Ваклуш Толев
История на религиите
Второ допълнено издание
По поръчка на Общество Път на Мъдростта София, 2000
Цена 9,80 лева

Хари Потър и философският камък
Дж. К. Роулинг
От английски Теодора Джебарова
Издателство Егмонт България
София, 2000
Цена 7 лева

Мартин Адан
Антология
Провод Кирил Мерджански, Нина Велева, Петър Велчев
Издателство Лице
София, 2000

Йоханес фон Бутлар
Айнщайн на квадрат
Квантовият скок на новото знание
От немски Ани Здравкова
Издателство Литера Прима
София, 2000
Цена 5 лева

Емил Василев
Фирмена сигурност
ИК Труд
София, 2000
Цена 8,90 лева