Новият том на сп. "Критика и хуманизъм" представя "философското инакомислие" на Мераб Мамардашвили. През полето на големия учен преминават различни текстове: "Некласическата рационалност като проблемно поле" на Деян Деянов, "Некласическият идеал за рационалност" и "История и онтология" на Христо Гьошев, "Превърнатите форми" - бележки в полето на текста и контекста" на Георги Каприев, "Бележки към понятието за превърнати форми" на Любен Каравелов, "Към проблема за класическата буржоазна рационалност" на Емил Григоров, "Мамардашвили - другото време на паметта" на Лиляна Деянова, "Пруст за Мамардашвили" на Васил Пенчев...
Броят включва и "Превърнатите форми. За необходимостта от ирационални изрази" и осма лекция от "Лекции по европейски рационализъм" на самия Мамардашвили.
Книжното тяло на "Критика и хуманизъм" удържа надвисналия над пропастта човешки разум. Разумът на Мамардашвили.

К