Исторически забави
С марката на издателство "Кралица Маб" бяха публикувани "Съчинения"-та на Васил Попович, подготвени за печат от Николай Аретов. Представителният том съдържа всички издирени в периодиката и архива литературни опити на един от първите български възрожденци. Книгата е поделена на проза, драматургия, поезия и непубликувани стихове, стихове за деца, както и критика и публицистика, но съдържа и грижливи коментари и съвършено неизбежен за съвременния читател речник. Днес вече можем да четем не само "Цвете мило, цвете красно..." и "Пролет мила, животворна...", но и такива маргинализирани от преобразяващото ни време творби като "Възпоминание за чуждите нрави в София. Дон Жуан" и пр. "Съчинения" е илюстрирана с рисунки на автора и факсимилета от негови ръкописи и книги и допълва изследването на Аретов "Васил Попович. Живот и творчество", отпечатано наскоро.

К