Културен коктейл

На "Славейков"

Награда за Международния център за малцинствата
Умилителното и прекрасно падане на визите, Христо Буцев
Поколението светулка, Евгени Николов
Културата като забрава, Людмил Тодоров
За спектакъла Животът е сън, Веселина Гюлева
Новият том на Критика и хуманизъм
Изложба на Николай Янакиев, Татяна Кайрякова
За книгата Жената, Зорница Димова
Премиера на трио Кинор, Евгени Павлов
Излизат Съчинения на Васил Попович
Лириката на Гумильов, Георги Рупчев

Фонд за подкрепа на дебютни проекти