Изборът на "Култура"


сп. Критика и хуманизъм

Брой 6, посветен на 70-годишнината от рождението и
10-годишнината от смъртта на Мераб Мамардашвили

Издава Институт за критически социални изследвания