Новобогаташка Култура

Темата за новобогаташа,
Милена Кирова

Две гневни парчета,
Марин Бодаков