8 декември Култура

Честит празник, студенти!

Почти равносметка,
Искра Ангелова

Театралната академия,
Проф. Здравко Митков

Университетът: защо?,
Малка носовка

Художествената академия,
Проф. Иван Газдов