Извън дневния ред
На 5 декември в Министерството на културата се проведе заседание на Националния съвет по читалищно дело, уважено от 6-ма негови членове, без да броим експертите от дирекция "Регионална културна политика" Още в началото, извън дневния ред, много настоятелно представители на Съюза на народните читалища повдигнаха въпроса за читалищните субсидии, отделяни от общинските бюджети. Споделено бе, че съгласно Закона за народните читалища, приет през 1996 г., средства за читалищата трябва да се отпускат и от републиканския бюджет, което не се спазвало... Споменато бе и за вариант, при който средства от републиканския бюджет биха могли да бъдат разпределяни и с помощта на съюза... После се разбра, че единствено министерството би могло да "дирижира" бленуваните пари, докато накрая все пак стана ясно, че подобни пари едва ли ще се появят, извън заложените в проектобюджета за 2001 година.
Изявена бе и претенция за определени средства, пак от републиканския бюджет, които биха могли да бъдат превеждани на съюза (евентуално съюзите), както това ставало с други обществени организации. Даден бе пример със съюзите на автомобилистите, на Червения кръст, на малките хора. Членове на съвета демонстрираха загриженост, главно чрез претенциии към държавата, за допълнително финансиране. Претенцията щяла да бъде задоволена най-добре, ако зад нея застанело Министерството на културата...
Истина е обаче, че и за следващата година, както впрочем е положението и през настоящата, заложените средства за читалищата в общинските бюджети ще бъдат крайно недостатъчни. За 2001 година в новия проектобюджет са определени 13 458 млн. лв. субсидия. Практиката показва, че близо 90 на сто от тези средства отиват главно за заплати и социални осигуровки на читалищните работници...
Зам.-министърът на културата Райна Георгиева, която ръководеше заседанието, обяви пред съвета, че с писмо до министрите Нейков и Радев се обяснявало (и настоявало), че щатните читалищни работници, около 6274, трябвало да получат 13-а заплата като всички други служители...
На заседанието с тревога бе споменато, че в последната година е пробуден интересът на "отделни групи" към откриване на нови читалища. По-скоро става дума за "менте-читалища", чието откриване се използва като прикритие за чисто търговски интереси. Съобщена бе смущаващата цифра 585 (?) за новооткрити "културни средища". Засега няма механизъм, чрез който да се озапти неочакваната любов на търговците към храма...
Първата и основна точка, внесена от Съюза на народните читалища, заради която бе насрочено заседанието: "Обсъждане на "Препоръки за прилагане на Закона за народните читалища, в частта му за откриване на филиали към читалищата" така и не бе обсъдена обстойно. Оказа се, че желанието за откриване на подобни филиали, ако не бъде спазен читалищният закон (като например намерението филиалите да бъдат регистрирани и като юридически лица), може да породи трудно контролируемо нарастване на структури, чиято главна цел едва ли ще бъде читалищната дейност. Тази точка бе отложена за следващо заседание, за да се избистрят позициите, а може би и да се охладят нечии пламенни амбиции.

Любен Русков