Пианисти свирят заедно
Това беше наслов на концерта от клавирна музика на Димитър Христов в Залата на гигантските кристали (музей "Земята и хората"). Чудният интериор удивително хармонираше на странните названия и звучения на изпълнените пет пиеси. Писани в последно време, те въведоха една нова линия в оригиналния стил на този известен композитор. В тях той борави професионално перфектно и художествено логично с една, нека я нарека "абстрактна програмност" на замисъла и "сюрреалистична" изразност.
Пиесите за едно пиано в първата част бих нарекъл "звукова игра" с различни сюжети. Началната малко плашеше с названието си - "Ужасната инсталация - Come machina e marioneti" (Като машина и марионетки), за един пианист и трима помощници. Един пианист (доцент Ганка Неделчева) свири еднообразна пасакалия, а тримата помощници, по-точно помощнички (младите и хубавки пианистки Весела Станкова, Дияна Колева и Богдана Атанасова) в началото стоят чинно пред рояла, след това подрънкват с малки звънчета, после се надвесват над рояла и щипят различни струни, след това заобикалят "главната" пианистка и свирят малки пасажчета. Не беше толкова "ужасна", а доста интересна - и за слушане и за гледане, тази пиеса, асоциираща с авангардните псевдоскулптурни "инсталации" и т.нар. хепънинг. Вторият номер бе "Скитам се там" Къде там? Авторът поясни: където реши слушателят! "Потъвам, въздигам се" (подзаглавие: перипетии на душата) е за шест ръце. Трите партии са твърде различни една от друга, но ги свързва донякъде токатното движение и конструкцията на формата. И "потъването" и "въздигането" - ту последователно, ту едновременно, са еднакво изразителни, но по различен начин.
Втората част предложи композиции за две пиана. Единствената творба с традиционно название "Соната" направи силно впечатление с динамизма на мисълта и богатата звучност, простираща се от сякаш недоловими обертонове до звукова вакханалия. Тя бе най-голямото изпитание за техниката и музикалността на изпълнителките и тук напълно пролича зрялото клавирно майсторство на Ганка Неделчева, водеща фигура във всички пиеси. Накрая тя и нейните "помощнички", разбира се, и авторът, обраха лаврите с пиесата за две пиана на осем ръце "Добре дошли при нас", която отдавна е станала "хит" в световния репертоар за клавирни дуа.

Евгени Павлов