Millenium Култура

И тогава Платон напусна града и никога вече не беше видян. Мнозина казват, че пътувал из други градове, където продължил да ораторства. Някои са убедени, че наистина имало пещера под земята и Платон се върнал там непознат и невидян от хората на Молдуорп. Сидония и Орнатус вярват, че просто е влязъл в друг сън.

Питър Акройд, Записките на Платон

Иван Кръстев за качването и слизането,
Христо Буцев