Millenium Култура

Гражданинът на кантона Ури висеше зад вратата. На масичката имаше парче хартия, на което пишеше с молив: "Никой да не се вини, аз самичък." На същата масичка се търкаляха и едно чукче, парче сапун и голям пирон, взет очевидно за запас. Здравият копринен шнур, на който се беше обесил Николай Всеволодович, беше обилно натъркан със сапун. Всичко показваше преднамереност и съзнание до последния миг.
След аутопсията нашите медици съвсем определено и категорично отхвърлиха да е бил луд.


Ф. М. Достоевски, Бесове

Завършването на европейската интеграция,
Йошка Фишер