Millenium Култура

Търсете царството на бога и неговата правда, а останалото ще ви се даде. А ние търсим останалото и очевидно не го намираме.
Ето значи кое трябва да бъде делото на моя живот. Току-що свърши едно, започва друго."
Тази нощ бе за Нехлюдов начало на съвсем нов живот не само защото той навлезе в нови условия на съществуване, а защото всичко, което се случи с него от този час нататък, получаваше в съзнанието му съвсем различно от по-раншното значение. Как ще свърши този нов период от живота му, ще покаже бъдещето.


Лев Толстой, Възкресение

За схизмата и инсталацията,
Разговор с Георги Каприев