Millenium Култура

С дивашки викове сганта дойде в града. Той беше по-пуст и по-мълчалив от едно парясано гробище. На мегдана побиха трофея.
Само един човек се мяркаше там като един призрак.
Той беше Мунчо.
Като позна главата на любимия си Русияна, той вторачи яростни безумни очи в нея и изригна в един дъжд от плюнки една колосална попържня против Мохамеда и султана.
Обесиха го на касапницата.
Тоя луд беше единственият човек, който се осмели да протестира.


Иван Вазов, Под игото

Вампирите на българската литература,
Стефан Кисьов