Михаил Ангелов е новият директор на Центъра за музика и танц. Той бе избран след конкурс на Министерството на културата. Комисията бе в състав: заместник-министър Юрий Дачев - председател, и членове проф. Павел Герджиков, проф. Виктор Чучков, проф. Жени Захариева, проф. Светозар Донев, проф. Христо Арищиров, проф. Елена Кутева, проф. Елена Тончева, доц. Калина Богоева, Георги Нотев и Полка Александрова.
Другите участници в конкурса бяха Николай Борисов, Димитър Димитров, Ваньо Петров и Кирил Илиевски. Изборът е бил направен след оценка на представени концепции и разговор мужду участниците в конкурса и комисията.
Михаил Ангелов е завършил майсторски клас по композиция и оперно-симфонично дирижиране в Българската държавна консерватория. Аспирантурата му е в Московската консерватория. Бил е диригент, главен диригент и директор на Софийската опера, главен диригент на Бургаската, Пловдивската и Русенската опера. През 1999 г. ръководи Оперно-филхармоничното дружество - Русе. В творческия му актив са 40 оперни и балетни постановки, дирижирал е над 2000 спектакъла. Гастролирал е по цял свят.
На новоизбрания директор на Центъра за музика и танц Михаил Ангелов - честито и успех в новата роля!

К