Резултати от конкурса за пиеса
по случай юбилея на Иван Вазов

В края на декември приключи обявеният през месец февруари м. г. от Министерството на културата и Народния театър конкурс за пиеса по случай 150-годишнината от рождението на Иван Вазов. Представени бяха 106 творби. В статута нямаше тематични ограничения.
Журито в състав - председател Константин Илиев и членове проф. Пламен Марков, доц. д-р Венета Дойчева, Никола Вандов и Елин Рахнев взе решение, че няма пиеса, притежаваща необходимите качества, за да бъде отличена с предвидената в статута награда.
Дават се пет поощрения на:
- "Където улиците нямат имена" от Димитър Златинов,
- "Кошмар - 1984" от Димо Дешев,
- "Течове" от Екатерина Виткова,
- "Храна за кучета и котки" от Николай Павлов",
- "Пустинята Дудаел" от Руси Ст. Русев.
Финансовото изражение на всяко поощрение е в размер на 600 лева.

К