Центърът за култура и дебат Червената къща ,
представляван от фондация "Гъливер клиринг хауз" - София, обявява

явен конкурс

за идеен архитектурен проект за реставрация, реконструкция и адаптация на сградата на Къща-музей "Андрей Николов", находяща се в град София на ул. "Любен Каравелов" 15.
Обявяване на конкурса: 16 януари 2001 г.
Конкурсни материали могат да бъдат получени до 30 януари 2001 г., всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа.
Въпроси по конкурса могат да бъдат задавани до 30 януари 2001 г.
Списък на всички зададени въпроси и отговорите им ще бъдат изпратени на 6 февруари 2001 г. на посочен от участника пощенски или електронен адрес.
Краен срок за предаване на конкурсните материали: до 17.00 часа на 1 март 2001 г.
Адрес за контакти: София 1421, бул. "Драган Цанков" 2, УАСГ, Бизнес център, етаж 5, офис 9
За архитектурен конкурс "Център за култура и дебат "Червената къща"
Тел./факс: 02/65 10 81
електронен адрес: info@redhouse-sofia.org
Конкурсът се осъществява със съдействието на Програмата на ОНН за Развитие.