Изборът на "Култура"


Невена Стефанова
Авантюри
Опит за автобиография

Издателство Отечество - София
София, 2001
Цена 5 лева