Яра Бубнова:

Този път се опитах да класирам предимно международни прояви. Също така не споменавам нито една от персоналните изложби, за което се извинявам пред авторите им, някои от които, признавам, сериозно ме впечатлиха.

1. Fresh Cream (Пресен каймак), Phaidon Press, London, 2000 - втора част на публикация със селекция на 100 най-актуални в момента художници, избрани от 10 международни куратора. Включени са Лъчезар Бояджиев, избран от Виктор Мизиано (Русия), д-р Галентин Гатев, избран от Васъф Кортун (Турция), Недко Солаков, избран от Васъф Кортун. Смятам, че 3 от 100 са много добро постижение за страната ни.
2. L'autre moitie de l'Europe (Другата страна на Европа), част 2 - международна изложба, курирана от Лоран Хеги, Виктор Мизиано, Анда Ротънберг в Националната галерия за съвременно изкуство (Jeu de Paume) в Париж, февруари - юни 2000. Участие на Лъчезар Бояджиев с "Творчески престой на четирима художници от Балканите" и Недко Солаков с "Черно и бяло. Живот".
3. In/Out (Вътре и вън), Onufri'00, годишна международна изложба в Тирана. Работата на Даниела Костова "Рамка", показана за първи път в "Субекти и сенки" от куратора Мария Василева в АТА център за съвременно изкуство в София, юли 2000, спечели една от двете награди. За втори път тази награда отива при български художник. Специално искам да отбележа кураторските постижения на Мария Василева, съумяваща да извлече най-доброто от художничките ни.
4. Manifesta 3. Borderline Syndrome. Energies of Defence (Манифеста 3. Граничен синдром. Защитни енергии), поредна реализация на Новото европейско биенале, този път в Любляна, с участието на "Трансформацията винаги отнема време и енергия", 1998, на Правдолюб Иванов. Досега във всека от проявите на Манифеста има българско участие, което и респектира, и ориентира.
5. "Анти-феминизъм/анти-мачизъм", куратор Диана Попова, галерия XXL. И темата, и реализацията бяха забележителни, но и компромисите оказаха голямо влиние.