Мария Василева:

За изминалата година бих искала да отбележа няколко неща (с уговорката, че пиша само за това, което съм успяла да видя). На първо място са два фестивала на съвременното изкуство извън столицата: "Нови тоналности на образа - актуални идеи, медии, институции", куратор Диана Попова, Художествена галерия на град Русе и "Август в изкуството", куратор Румен Серафимов, държавни и частни галерии и музеи във Варна. Те заслужават адмирации както заради усилията, размаха и професионализма на организаторите, така и заради качеството на представените в рамките на събитията експозиции. Важността им е в действителното разширяване на територията за представяне на съвременно изкуство, досега изявяващо се главно в София и Пловдив.
На второ място ще посоча два проекта, предназначени за общественото пространство: "Урбанистични цикли. Видеоинсталации в публично пространство", куратор Галина Димитрова, фоайе на НДК, София, и "От дистанция. Стратегия за проникване в градското и медийното пространство", куратор Мишел Бусиер, Пловдив. Те представляват интерес именно с опита за интеграция на съвременното изкуство в градската среда и търсенето на пресечни точки между обществен живот и Интернет-битие.
От груповите изяви през годината ще се спра на "Анти Феминизъм/Мачизъм", куратор Диана Попова, галерия XXL, заради любопитната гледна точка, както и на "Въображаемия храм", куратор Пламена Димитрова-Рачева (пленер, CD-ROM, изложба в СГХГ), заради новия подход към понятието "пленер". Поощрение заслужават изложбите "Параноя style" и "От друга страна...", куратор Десислава Димова, АТА център за съвременно изкуство, заради професионалния подход и липсата на свръх претенциозност.
По отношение на самостоятелните изложби любопитството ми бе провокирано от Хубен Черкелов и Георги Тушев, галерия XXL, с тяхното насмешливо, закачливо и арогантно отношение към живописта. Не мога да отмина и акцията на Аделина Попнеделева "Мазохистичен пърформанс по Ханс Кристиян Андерсен" в АТА център за съвременно изкуство както поради смисъла и ефектното представяне, така и поради уникалните за нашата ситуация искреност и саможертва.