Класация

Изложбите и художествените събития
през изминалата година

Борис Данаилов

Весела Христова-Радоева

Мария Василева

Яра Бубнова

Борис Костадинов

Диана Попова

Мария Славчева

Резултати