Бохемистична рапсодия
Съставеният от Марина Караконова свитък "Musica Bohemica", издание на "Бохемия Клуб", съдържа ето такива текстове: "Импровизация, почит към Стравински" от Милан Кундера; "Дворжак", разказ от Антони Георгиев; "Чешки музиканти и българската музикална култура (средата на XIX - 20-те години XX век); "(Музикална) Прага в мен" от Константин Илиев; "Чешкият език и новата българска музикална терминология" от Йорданка Трифонова; "Музиката в творчеството на Йозеф Шкворецки" от Нели Найденова; "На неразделната двойка Морфова-Прокопова" и "Ярослав Коциан" от Добри Христов; "Музикални отблясъци" от Виолета Мицева; откъс от "Балада за Георг Хених" от Виктор Пасков.
Прецизно избраните от Марина Караконова разнородни четива, публикувани в книжка 1/ 2000 на "Homo Bohemicus", са обърнати предимно към работата на професионалния филолог. Този, чието задължение е да превръща текстовете в творби - в случая и музикални.
Да четем и/ или да слушаме?
Любознателната книжка отговаря с "да" и на двата въпроса.

К