Уточнение
В брой 2 от т.г. в отзива "Новогодишният музикален фестивал" е пропуснато името на автора на Кантата II за кларинет - Драгомир Йосифов. Редакцията поднася своите извинения на композитора и на читателите си.

К