Културен коктейл

На "Славейков"

Проблемите около избора на директор на БНР, Христо Буцев
За филма Извън хватката на Хитлер, Геновева Димитрова
Към дебата за "възродителния процес", Аспарух Панов
Към дебата за скулптурата Символ на София, Диана Попова
Отново за казуса Софийска филхармония
Наградите на отсъствалия в. Литературен форум, Марин Бодаков
Кръгла маса на България и Македония, Никола Вандов, Христо Буцев
Повод, причини и последици от войните в Югославия, Жерминал Чивиков
Химическа реакция между две книги, Александър Андреев
Представление на мага Ференц Цако, Боряна Матеева
За свитъка Musica Bohemica
Конкурс за млади цигулари Хановер 2000

Уточнение