До Националния съвет за радио и телевизия
     БТА

Открито писмо

от журналисти, музикални редактори, звукорежисьори и техници
в програма "Хоризонт" на Българското национално радио

Уважаеми дами и годпода,

1. Категорично не приемаме за Българското национално радио да се говори като за медиа и институция едва ли не със затихващи функции, която има нужда от спешна реанимация, за да бъде спасена. Единственият критерий за авторитета и качеството на една медиа е равнището на слушаемост и степента на обществено доверие. Припомняме ви, че БНР се ползва с най-високото обществено доверие не само сред електронните медии, но много често и сред всички институции в България. Това редовно се потвърждава от изследванията на няколко големи и независими социологически агенции. БНР е лидер и в предпочитанията на аудиторията сред всички радиостанции. В този смисъл, ако в България има електронна медиа, която е най-близо до общественото радио - това безспорно е БНР.
2. Ясно осъзнаваме, че за да покрием напълно всички европейски стандарти за обществено радио, ни предстои да изминем още нелек път. Но една от основните причини, бавещи превръщането на БНР изцяло в обществено радио, е липсата на реално обществено финансиране. Голяма част от отговорността за това е на НСРТ. Не ни е известно в практиката по света да съществува независима обществена медиа, която да се финансира пряко и само от държавния бюджет.
3. Държим да получим отговор на въпроса защо НСРТ промени в хода на конкурса утвърдената от самия него процедура за избор на генерален директор на БНР. За да се запознаем подробно с професионалните аргументи на Съвета, настояваме да бъде публикуван протоколът от заседанието му на 12 януари. Напомняме още на уважаемия орган, че широко обещаваната прозрачност на процеса предполагаше публикуването на предложените концепции, което би било и своеобразна гаранция за спазване на авторските права на кандидатите. В същото време публикуваният (в Интернет) отчет за досегашния мандат на ръководството на БНР не получи никаква публична оценка от Медийния съвет.
4. Настояваме НСРТ да представи пред обществото конкретните свои виждания за превръщането на БНР в обществено радио. Липсата на ясен критерий за това позволява с термина "обществено радио" да се извършват спекулации и манипулации и да се сменят обтекаеми позиции. И още - при поредните нови правила за избор на генерален директор на БНР липсват гаранции за изпълнение на устно изразените обещания на кандидатите.
5. Държим нашите възражения и въпроси да не бъдат тълкувани като лобиране в нечия полза, а като израз на принципното ни несъгласие да бъдем поставени в ролята на пасивен миманс в недостоен водевил.
6. Заради неспособността на НСРТ да следва създадените от самия него демократични процедури, настояваме членовете на Медийния съвет да се оттеглят от постовете си.

София
15.1.2001 г.; 12,59