Опит за прогноза...

Националното
радио трябва
да се закрие
,
Мартин Карбовски

До НСРТ и БТА,
от Хоризонт на БНР

До протестиращите от Хоризонт в БНР,
Светлана Божилова
Георги Лозанов

До НСРТ, Светлана Божилова, Георги Лозанов,
Журналисти
от Хоризонт

Дебат около същностните казуси,
Снежана Попова