На 24 януари т. г. в зала 1 на СУ "Св. Климент Охридски" се състоя многолюдното представяне на книгата на проф. Цочо Бояджиев "Нощта през средновековието", издадена с марката на "Софи-Р". Части от публикувания текст вече са били произнасяни и разисквани както пред авторитетни научни форуми, така и в рамките на университетския семинар на Цочо Бояджиев, съпътствал написването на книгата. Философите, хуманитарната колегия изобщо, настоящите и бивши студенти, отдавна предвкусваха появата на тези 635 страници като събитие.
Георги Каприев обясни как "Нощта през средновековието" създава нов академичен стандарт за философския текст у нас. Той нарече книгата истински метафизичен труд, занимаващ се с мембраната между ясното и неясното, но пък и текст, който може да бъде четен и като енциклопедия, и като изискана художествена литература, и като криминале. Всичко това Каприев заяви след хумористичната забележка какво може да знае за нощта един човек, който си ляга рано и просто я проспива. Райчо Пожарлиев отхвърли рекламния изказ за "Нощта през средновековието", прибавяйки към аргументите си за важността на книгата и факта, че тя не може да бъде видяна като контрапункт на теорията на всекидневието, предложена от идеолозите от "Анали". Визиите в книгата предполагат интуицията за теория на денонощието в историко-философски план, внуши неговото изказване. Калин Янакиев похвално увенча книгата заради свойството й да развенчава легендата за мрачното средновековието.
Така поредната книга на проф. Цочо Бояджиев на български език потегли към своята публика.

М.Б.

P. S. В някой от следващите броеве "Култура" ще представи по-обстойно труда на проф. Цочо Бояджиев.