Изборът на "Култура"


Цочо Бояджиев

Нощта през средновековието

Издателство Софи-Р
София, 2000.
Цена 16 лева