Внезапно почина

проф. Христо Руков .

Театрал с разнообразни изяви - актьор, режисьор, буфосинхронист, дългогодишен педагог, специалист по "сценичен бой", бивш ректор на НАТФИЗ "Кр. Сарафов" (1989 - 2000).
Мир на праха му!


К