Феноменът Астрахан

Мощта
на ширпотребата
,
Геновева Димитрова

Зрителят
иска да бъде потрисан
,
Дмитрий Астрахан