Най-после и у нас!

След дългогодишни мъки българското изкуство най-после ще се снабди със свой електронен регистър. Казвам го уверено, защото сайтът вече съществува в нет-пространството и по него се работи усилено. Със сигурност той няма да последва съдбата на други подобни издания, които бяха започвани с ентусиазъм и широка реклама, но загинаха малко след като бяха стартирани. Увереността ми идва от факта, че зад www.cult.bg стои сериозен и работещ екип. А едно от нещата, които трябва да се преборят при подобен сайт, е огромният обем информация. Тя трябва да бъде събрана, обработена и поднесена в четлив вид. Направеното дотук гарантира, че представянето на съвременната българска култура най-после ще става по-лесно и качествено.
Структурата включва портален сайт, който препраща към рубриките визуални изкуства, музика, театър, кино, издания, life style. Във всяка област могат да бъдат представяни автори, артистични групи, организации и събития. Календарът ориентира към предстоящи откривания и премиери. Немалко място е отделено за представяне на конкурси, фестивали и връзки с арт-центрове, уебарт-ресурси, фондации. Интересно е, че някои от събитията се отразяват по-подробно от критика Борис Костадинов, който демонстрира своята гледна точка както при избора, така и в кратките рецензии. Така че www.cult.bg има амбицията не само да регистрира проявите на съвременното изкуство, но и да покаже свой критерий при отразяването им. Това несъмнено ще доведе до дискусии. За това е предвидена възможността всеки да може да открие своя лична пощенска кутия и да се включва в чата и в дискусионния форум.
Важно място в сайта заема архивната част, в която ще се съхраняват (и обновяват постоянно) база данни за творци и организации. Установеният формуляр, по който информацията се събира, дава възможност за визуално уеднаквяване на данните и по-лесното боравене с тях. Разбира се, въпрос на известна инициатива на желаещите да се включат в регистъра е той по-скоро да представя българското културно пространство в широта. Формулярите за партньорство могат да бъдат намерени в началната страница на www.cult.bg.
Сървърът за изкуство и култура се списва на български и английски език. Илюстративната му част се състои от снимков, видео и звуков материал.
Надявам се съвсем скоро да престанем да се червим, когато някой поиска да види нещо от съвременното ни изкуство on line. Убедена съм, че хората, които правят www.cult.bg, са наясно с какво са се нагърбили. Освен текущите събития, сървърът ще бъде принуден да запълва и редица други неприсъщи липси: като например отсъствието на музей за съвременно изкуство. Така че възможностите за развитие са големи, а работата огромна. На добър час!

Мария ВасилеваИзкуство
на бордаwww.cult.bg Сървър за изкуство и култура Център за медийни изкуства "Интерспейс" cult@I-space.org