Арабеск - стъпка назад, поглед напред
Балет "Арабеск" започна своята поредица "Танц - атака", която ще представя модерния балет и танц-театъра всяка последна неделя от месеца. В нея ще бъдат показвани премиерни и вече познати миниатюри от съвременни български и чуждестранни хореографи. Преди това обаче ансамбълът отправи поглед назад, към своето минало с гала-спектакъл "Арабеск-ХХI век". Програмата включваше фрагменти от най-значими спектакли. Изчерпателност в случая е невъзможна, тъй като броят им, оформили във времето образа на "Арабеск" и спечелили национално и международно признание, далеч надхвърля подбраното. Това бе своеобразен поклон към вярната публика - свидетел на лъкатушения, подеми и отстъпления от пътя на себеутвърждаване.
Естествено бе името на Маргарита Арнаудова да заеме подобаващо място в програмата - представени бяха два фрагмента от "Корен дълбоко в набето" и един от "Нестинарка". Оригиналното решение да се започне с кинокадри на първите изпълнители на "Нестинарка" и да се премине към живото изпълнение на днешните артисти (в главните партии чудесно се откроиха Таня Лазарова и Ангелина Гаврилова) говори за намерението на новото ръководство да запази приемствеността в художествената си практика. Колкото до "Корен..." по-добре би било фрагментите да се представят в оригиналния им вид. Окастрената бройка на изпълнителите накърнява силата на въздействието.
Видяхме отново и една от най-добрите творби на Антония Докева - "Благовец" по музикален колаж със солистка Теодора Стефанова. Това е експресивна творба, която демонстрира таланта на авторката. "Кино 2000" (музика Асен Масларски и хореография Петя Стойкова) ни напомни, че тази творба съвършено справедливо бе наградена на последния конкурс "Маргарита Арнаудова". С фрагментите от "Хладна пепел" и "Пресичане на пространството" Мила Искренова отново се открои с оригиналния си нестандартен творчески почерк, а хореографията на Люк Буи в "Моят Ангел" по музика на Филип Глас и с прекрасното присъствие на солистите Константина Хаджиева и Милен Петров възкресиха вълнението от богатия пластичен език и ерудиция на постановчика. Трупата представи и две премиери - "Отвъдното" по музикален колаж и хореография на Кандидо Муньос и "Дъждове" - музика Й. С. Бах и хореография Боряна Сечанова. Солисти на първата творба бяха самият хореограф, както и гостите от Софийската опера Марияна Крънчева и Анна Пампулова. Боряна Сечанова - новата ръководителка на "Арабеск", обясни този факт с това, че "Арабеск" е рожба на балетните артисти от Операта и е справедливо да се отворят вратите на трупата и за тяхното участие. Тук е мястото да спомена, че Боряна има амбицията да привлече на само тях, но и да превърне сцената на "Арабеск" в средище на съвременния танц в България, в мултижанров център, както се изрази тя.
Кандидо Муньос е сътворил миниатюрата си в кубински танцов стил, съчетаващ класика, неокласика и модерен танц - стил, в който Марияна Крънчева и Анна Пампулова демонстрираха своите професионални качества. В "Дъждове" Боряна Сечанова се изяви с красив и богат пластичен език. А на финала от "небето" наистина заваля дъжд върху танцуващите. В този сценичен ефект бе кодирано и пожеланието в новия път на "Арабеск" за възвръщане на предишния блясък на трупата и на нейното отвоювано място сред най-доброто в българската култура.

Маргарита Михайлова