Бидел - гласове от Иран
На 30.I.2001 г. във Военния клуб в София се състоя концерт на групата за традиционна иранска музика "Бидел". Българската публика чу изпълнения, силно въздействащи със специфичните си източни интонации и характерни ритми. Този концерт бележи началото на поредица от прояви, провеждащи се под патронажа на Културното представителство на ИР Иран с активното съдействие на г-н Шафаи (аташе по културата) и г-жа Фиюзи.
Мероприятията са посветени на обявяването от ООН, по предложение на иранския президент, на 2001 г. за година на диалог между цивилизациите. Културните събития са свързани и с 22-та годишнина от установяването на ИР Иран.
Членовете на групата "Бидел" впечатляват с овладяното едва ли не до съвършенство вокално и инструментално майсторство, чийто израз са разнообразните ритмични фигури и богатият тембров колорит, наситили звуковото пространство. Емоционалните изпълнения на Мехрдад Аерабиферд (тарамбука) и Масуд Хабиби (даф) наелектризираха публиката до краен предел. Тембърът в ниския регистър на ней (Бехзад Форухари) наподобява този на кавала при тиха каба, а използването на мелодийни и бурдониращи струни при сетар (Шахрам Мирджалали) корелира с начина, по който се свири на тамбура в някои музикални диалекти в България. Въртенето на самия инструмент - кяманче (Курош Бабаи) при преминаване от една на друга струна наподобява стария начин на свирене на гъдулка. В изпълненията на певеца Хесамоддин Серадж, макар и да преобладават източният тип мелизми и звукоизвличане, се долавят елементи, напомнящи орнаментиката на тракийската народна песен и на вокалните образци в сватбарски стил.
Междукултурният диалог "се развихри" с пълна сила на 31.I. в "Яйцето" в СУ "Св. Кл. Охридски" след официалното откриване на празниците, посветени на ИР Иран. На спонтанно подхванатата музикална фиеста партньори на "Бидел" бяха музиканти от българската група "Исихия". Изпълването на пространството със споените в едно цяло звуци на иранския даф и българската гайда, под чийто съпровод немалка част от младите хора изпадаха в нескрит възторг, изразен чрез танца, свидетелстват за наличието на реален диалог между двете музикални култури. Словесна проекция на това изживяване бихме могли да открием в думите на г-н Шафаи: "Ние иранците казваме, че когато на човек не достига слово, музиката обяснява. Естествено музиката е световен международен език и не може да бъде само на една нация."

Мануела Бончева