С финансовото съдействие на правителството на Германия Центърът за развитие на медиите - София, започва работата си по проект за професионална квалификация на журналисти и заети в медиите в Югоизточна Европа, както и за трансгранично сътрудничество на Балканите. Проектът се осъществява в рамките на Пакта за стабилност. Новата учебна база на Центъра дава възможност за усвояване на практически умения в използването на техника за радио, печат, телевизия и мултимедиа. Изградена е с финансовото съдействие на Германската агенция за международно техническо сътрудничество (GTZ). Включва: учебно радиостудио, свързано с работни станции, разполагащи със софтуер за радиопродукция и излъчване ДАЛЕТ, както и със софтуер за графичен дизайн и други програми за печатни издания; високоскоростен достъп до Интернет; учебни телевизионни камери и устройства за видеомонтаж; многофункционални зали, оборудвани за провеждане на конференции и други публични изяви. Новата квалификационна програма за журналисти и медийни мениджъри от Югоизточна Европа ще започне от февруари 2001. Курсовете ще се провеждат в сътрудничество с германски медийни институции като "Дойче веле", Институт за международна журналистика, Берлин, телевизионната компания ZDF, както и с други европейски и американски организации.

К