Tres sexy
Въпреки че е написан още през 1935, романът на Жорж Батай "Синьото на небето" е публикуван едва в края на 50-те. Самият автор се е съмнявал, че текст, долавящ признаците на фашизма и Втората световна война в Европа може да има някакво значение на фона на всичко онова, което знаем за степента на действителната трагедия. Но изглежда точно това прави текста отново интересен днес. Поне така смята Иван Станев. Режисьорът е вдъхновен от точността на образността, с която Батай описва ситуацията в Европа през 1934, от сцените на приближаващата катастрофа. Станев е поставил романа на сцената на "Софиензеле".
В "Синьото на небето" Тропман пътешества през големите метрополии на Европа - Лондон, Виена, Париж, Барселона и Ленинград. Нещо се мъти. Политически вълнения, разгулен нощен живот, еротични обсесии, болести и смърт. Обиколката на Тропман завършва във Франкфурт на Майн с "циничен спектакъл" - пред франкфуртския театър среща процесия от музиканти, "една детска армия, строена в боен ред", която като че ли марширува право към смъртта. Човек си спомня за кадрите на Лени Рифенщал от Нюрнбергския "партиен конгрес", който се е състоял горе-долу по същото време. Иван Станев бележи стъпките на Тропман с кадри от документални филми от отделните спирки по неговия маршрут, така както самият Батай е можел да ги види. Те контрастират със сцените, които се разиграват главно на гробището, в музея и в един бардак.
В тази история голямата тема на Батай - ерос и смърт - е политически много по-прецизно обрисувана, отколкото в "История на окото" или в "Мъртвия" - текстове на Батай, които Иван Станев е преработвал за сцена. Последния път ги използва в постановката си "Дон Жуан в "Кумпелнест" 2000", която пред повече от година предизвика грандиозна сензация в "Софиензеле". Особеният чар тогава се състоеше в това, че публиката седеше във сценичното копие на един шьонебергерски клуб. Този път Иван Станев е избрал класическо решение. Работи с международен състав на пет различни езика. Историята има своята фатална кулминация, когато по време на общата стачка в Барселона Тропам среща наведнъж всичките си любовници. Иван Станев обещава на себе си и на зрителите си "супержесток спектакъл. Tres sexi, tres sympatic"*.

сп. Тип, Берлин, бр. 24/2000 г.

Катрин Тидеман
От немски Ирина Илиева

* Много секси, много симпатично. (фр.)