Изборът на "Култура"


Соломон Волков

Разговори с Йосиф Бродски

Превод от руски Бойко Ламбовски
Издателство Факел експрес
София, 2000
Цена 7 лева