Почина литературният историк и публицист

Любен Георгиев.

Неговите монографии, критически есета, проблемни статии върху нашата и руската литература и култура, спечелилите широка популярност книги "Пеньо Пенев - поетът с ватенката" и "Владимир Висоцки" са нееднозначни свидетелства за развоя на българското общество през близо половин век. Поклон пред паметта му!


К