2000-та година ще се запомни в Полша като особено активна и успешна в представянето на полската култура в Европа и по света. Огромен успех имаше полският павилион на Expo'2000 в Хановер. Министерството на външните работи разшири мрежата на Полските институти в чужбина. Споразумението, подписано между културното министерство и Министерството на външните работи, даде тласък за учредяването (1 март 2000) на Институт "Адам Мицкевич", замислен като мениджърска структура - посредник между тези, които създават културните събития и техните потенциални потребители по света. От две години действа и Програма (c)Рoland, реализатор на основната инициатива, свързана с участието на Полша като "фокусна страна" на 52-ия Панаир на книгата във Франкфурт - "Полската култура чрез книгата". (c)Рoland не се изчерпи с промоцията на полската книга и нейното разпространение в Германия. Програмата се превърна във важен инструмент на полската външна политика, за която културата е основен приоритет. Вече започна подготовката за мащабно полско участие в Еuropalia в Брюксел.

Третата ни "Полска Култура" (която също е един от възможните начини за представяне на полската култура в България), предлага материали, свързани с представянето на Полша на Панаира на книгата във Франкфурт. Подбрани са текстове (полски и немски), които отразяват различни, понякога спорни, критически анализи и констатации за новата полска литература, както и за механизмите на селекцията, за организационните усилия при подобно мащабно начинание и маркетинговите проблеми на културната промоция в чужбина въобще. Въпреки различните гледни точки, които предлагат текстовете, те изразяват една осъзната позиция - за необходимостта от взаимно разбирателство между държавите, от опазването на културната идентичност в пъстрата карта на "глобализираща" се Европа. Тази тенденция е израз на необходимостта на всеки европеец както от повече "Европа", така и от повече културна/национална идентичност. "Малките отечества" ще придобиват още по-голямо значение.

На 11 декември 1981 започва Конгресът на полската култура, тогава организиран от опозиционните "сили" около "Солидарност", съсредоточени в организацията "Научно-творчески сдружения". Два дни по-късно, на 13 декември Конгресът е прекъснат поради въвеждането на военното положение. Този конгрес продължава традицията, въведена от обществените и интелектуални полски елити за висок дебат за полската култура през XX век. В тази традиция се вписва и последният Конгрес на полската култура, състоял се от 7 до 10 декември 2000 във Варшава. Темите на 4-те пленарни заседания бяха: "Творчество и творческият потенциал на поляците", "Елити и авторитети на съвремието. Континюитет или деконструкция на духовното водачество", "Среща на наследството с постмодерното", "Спор за същността и бъдещето на полската култура". Бяха организирани и дискусии: "Многоетничността на полската култура", "Култура и развитие", "Полша в средата на Европа", "Новите медии, новите съдържания, новите участници в културната комуникация", "Културното образование", "Култура и културната политика в условията на самоуправляващо се общество", "Новата форма на културните институции", "Статут на твореца и творчеството". В следващата "Полска Култура" ще поместим някои от най-интересните изказвания на участниците в приключилия вече Конгрес, който обяви 2001 за Година на културата под наслов "Не скъсвай с културата!".

Барбара Олшевска