Илюстрациите са от каталога за изложбата "Съвременно изкуство на полската книга", състояла се през 1996. От широкия спектър на книжното изкуство, демонстриращ в изложбата дълбочината на понятието "книга", тук са избрани примери на т. нар. art book. Това са книги-произведения, алтернативно спрямо традиционните публикации пространство, в което книгата се превръща в художествен продукт сам за себе си, със специфични собствени правила. В полското изкуство те се появяват в края на 60-те като едно от проявленията на концептуалното изкуство. Художниците, работещи в областта на art book, акцентират върху структурните особености на книгата, изпълвайки я с "метаистории", или превръщайки я във вид скулптура. Тук културологичните модели понякога са подложени на ироничен коментар или стават предмет на многократната игра между целостта и нейните елементи.

Б. О.