Представянето на Полша на панаира във Франкфурт
(Извадки от немската преса)

Полският министър на културата каза, че в полската култура никога не е имало кризи, че Полша не иска да върви към Европа, просто защото вече е в нея. Според министър Уяздовски не съществува и конфликт между националната и европейската култура. Специфичното, което Полша може да "внесе" в европейската култура, е новата дефиниция на солидарността - "най-мощната идея за свобода след войната в Европа". Полша е народ от читатели, но свободният пазар силно покачи цените на книгите, а това промени и отношението към четенето. Министър Уяздовски подчерта, че министерството предприема стъпки за намаляване на тези цени: субсидии за публикации, важни за културата; освобождаване от данък върху производството и продажбата на книги; закупуване на книги за библиотеките.
Куриер, 17. 10. 2000

Нито една друга страна не обогати панаира на книгата като Полша тази година. Преди две години почетен гост беше Швейцария, но малцина го забелязаха. Швейцарският павилион беше високохудожествен, а полският е просто уютен и пълен. Който влезе в него, винаги може да разчита, че ще присъства едновременно на няколко оживени дискусии. Полша се представя на 80 щанда. Само през тази година на немски са преведени над 100 заглавия.
Берлинер Цайтунг, 20. 10. 2000

Полша предизвиква фурор на панаира на книгата. Изтъкнати интелектуалци и политически личности си правят срещи в полския павилион. Посетителите се тълпят около 70-те полски писатели, представящи свои книги. Полската литература принадлежи към най-богатите литературни пейзажи на съвременна Европа. Днес трябва да отдадем почит на поляците като на предвестници на вътрешното единство на нашия континент, основи за което са съзнанието за традицията и вярата в бъдещето.
Ди Велт, 21. 10. 2000

За първи път целият панаир проявява толкова голям интерес, дори възхищение, към една страна - Полша. Потвърди се това, което винаги е било: Полша е в Европа и е наш съсед също както Франция или Италия. Полската литература изглежда уверена в себе си. Сега тя се върна във фокуса на вниманието на културна Европа. Ето колко много постигнаха поляците с представянето си във Франкфурт. Това е забележително.
Франкфуртер Алгемайне Цайтунг, 21. 10. 2000

(Със съкращения)
От полски Силвия Борисова