На "Славейков"
Мирча Елиаде
Ковачи и алхимици
От френски Георги Ангелов
Издателство Хемус
София, 2000
Цена 6 лева

Мирча Елиаде
Шаманизмът и архаичните техники на екстаза
От френски Георги Цанков
Издателство ЛИК
София, 2000
Цена 13,90 лева

Жанет Захариева
Зазоряване
импресии
София, 2001

Джоузеф Хелър
Игра на въображението
От английски Невена Кръстева
Издателство Прозорец
София, 2000
Цена 7,90 лева

Списание Homo Bohemicus
Книжка 2-3/2000
Множащият се смисъл
Бохемистичното литературознание на 90-те години
Издава Бохемия клуб

Ладислав Клима
Страданията на княз Щерненхох
От чешки Петя Осенова
Издава Херон Прес
София, 2000

К.С. Милчев
Екзестинциалната тема и проблематиката на паламизма
Издателство Шарп Стоун
София, 2001
Цена 6 лева

Жан-Клод Шмит
Смисълът на жестовете в средновековния Запад
От френски Милен Шипчанов
Издателство ЛИК
София, 2000
Цена 11,90 лева

Манес Шпергер
Скритият свят на автобиографа
Превод от немски и съставителство Недялка Попова
Издателство ЛИК
София, 2000
Цена 5,90 лева