Полска Култура
Збигнев Салай, Две писма, книга-обект
Третата ни полска Култура
Седем тези за полската
култура
,
Карл Дедециус

Марта Конечни, Тишина, art book, 1994
Полша на панаира във Франкфурт,
Извадки от пресата

Полската проза от 90-те,
Пшемислав ЧаплинскиИлюстрациите

Полска Култура излиза с любезното съдействие на Полския институт в София.
Албрехт Лемп за удоволствието от четенето,
Кшищоф Маслон

Стасис Ейдригивичиус, Прозорец, Дънер, Вятър, art books
Ами ако Райх-Раницки е прав...,
Дариуш Новацки

Търговия с разнообразието,
Кажимеш Кшищофек